ЛюбопитноНовиниПрепоръчани
Популярно

Изграждат Център за високи постижения в ИТ гимназията в Бургас

Община Бургас ще кандидатства в партньорство с Професионалната гимназия за компютърно програмиране и иновации за отпускане на средства за изграждане на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение, като част от “Модернизация на образователната инфраструктура“ по Плана за възстановяване и устойчивост.

Докладната записка ще бъде разгледана на предстоящата през следващата седмица сесия на Общинския съвет.

От всички 28 професионални гимназии в цялата страна, определени да получат статут на Център за високи постижения, Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации в Бургас ще бъде единствената гимназия в направление “Компютърни науки“.

За целта Община Бургас предлага изграждане на нов корпус на Професионалната гимназия за компютърно програмиране и иновации, който да осъществява дейностите на Център за високи постижения.

Сградата ще бъде на четири етажа, като в нея ще има зона за обучение и зона за обитаване. Зоната за обучение ще включва многофункционална зала за обучение и за провеждане на извънкласни дейности за 99 седящи места на първия етаж и по две класни стаи с обслужващи помещения на всеки от останалите етажи. Общежитието ще бъде в самостоятелна зона с четири етажа със стаи за 32 ученици и сутерен със стълбище и асансьор.

Освен строителство на новия корпус, проектът предвижда още доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на Центъра за високи постижения.

За да кандидатстват по процедурата следва Община Бургас и Професионалната гимназия по компютърно програмиране да подпишат Споразумение за партньорство.

Процедурата включва обновяване на образователната среда и оборудване на някои от съществуващите професионални гимназии в страната с цел превръщането им в центрове за високи постижения, които да осигурят интердисциплинарна, комплексна учебна среда за подготовка на кадри за развитието на приоритетните икономически сектори в регионите.

Предвижда се всеки Център да оказва методическа подкрепа за професионални училища, които осигуряват образователни и обучителни дейности по сходни професии и специалности, и да осъществява сътрудничество между университети, изследователски институции и бизнеса.

Източник: ИА Фокус

Подобни публикации

Back to top button