ИкономикаНовини
Популярно

НСИ с добри новини за туризма в Бургаско

През март 2023 г. в област Бургас са функционирали 79 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 3.0 хил. стаи и 6.3 хил. легла в тях. В сравнение с март 2022 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 23.4%, а броят на леглата в тях – с 39.8%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в областта през март 2023 г. е 40.7 хил., или с 49.5% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 86.3%) се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди.

През март 2023 г. в местата за настаняване с 4 и 5 звезди в област Бургас са реализирани 60.6% от общия брой нощувки на чужди и 36.7% – на български граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 20.6% от нощувките на чужди и 12.6% – на български граждани, докато останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 18.8 и 50.7%.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване в област Бургас през март 2023 г. се увеличава с 41.7% в сравнение със същия месец на 2022 г. и достига 18.0 хиляди, като е отчетено увеличение както при българските граждани – с 48.2%, така и при чуждите – с 18.8%. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през март 2023 г., са 14.7 хил. и са реализирали средно по 2.3 нощувки. Чуждите граждани са 3.3 хил. и са реализирали средно по 2.1 нощувки, като 57.7% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през март 2023 г. е 21.1%, като се увеличава с 1.4 процентни пункта в сравнение с март 2022 година. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди – 24.8%, следват местата за настаняване с 1 и 2 звезди – 24.3%, и с 3 звезди – 11.4%.

Приходите от нощувки през март 2023 г. достигат 3.0 млн., или с 52.2% повече в сравнение с март 2022 година. Отчетено е увеличение на приходите както от български граждани –  с 67.9%, така и от чужди граждани – с 11.7%.

Източник: ИА Фокус

Подобни публикации

Back to top button