ИкономикаНовиниТОП новини
Популярно

Община Бургас планира енергийно обновяване на читалища

Община Бургас планира енергийно обновяване на читалища със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост

Общинските съветници в Бургас ще гласуват искане от местната администрация за отпускане на 40 000 лева. Средствата, става ясно от докладна записка на кмета Димитър Николов, са за изготвянето на документация за сградите на десет бургаски читалища, в които да бъдат въведени мерки по енергийна ефективност. Предложението ще бъде гласувано от съветниците на предстоящата сесия утре (11 април).

Кандидатстването за обновяване на читалищата ще се извърши по процедура “Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт”, която е част от инвестиция “Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на нежилищния сграден фонд”, съгласно Националния план за възстановяване и устойчивост.

Подготовката на документите за кандидатстване включва обследване за енергийна ефективност, изготвяне на валиден сертификат за енергийните характеристики на сграда, технически паспорт в съответствие с изискванията, извършване на архитектурно заснемане, съставяне на обяснителна записка и обобщена количествено-стойностна сметка. Разходите за тези дейности са допустими по процедурата и в случай, че проектното предложение е одобрено за финансиране, те могат да бъдат възстановени на кандидата, уточнява Николов в докладната си до съветниците.

Читалищата, които ще кандидатстват за финансиране, са: НЧ “Паисий Хилендарски 1928”, НЧ “Христо Ботев 1937”, НЧ “Просвета 1927”, НЧ “Пробуда 1880”, НЧ “Съгласие 1905”, НЧ “Светлина 1928”, НЧ “Изгрев 1909”, НЧ “Ангел Димитров” 1929, НЧ “Пробуда – 1929”, НЧ “Обнова – 1923”. С прилагането на мерките по енергийна ефективност се цели да бъдат намалени разходите за електричество с около 30 на сто и да се постигне клас “В” на енергийна ефективност. Чувствително ще се подобрят параметрите за отопление, охлаждане и осветление.

Източник: БТА

Подобни публикации

Back to top button